Plastic مدل NT-1510

خصوصیات آشکارساز plastic scintillator

  • آشکارساز پلاستیک سنتیلاتور دارای خروجی بزرگ معمولا در حد 25-30% NaI(TL) و در محدوده ی نانو ثانیه
  • دارای Decay time کوتاه
  • آشکارساز سریع
  • مناسب برای کاربرد هایی که حجم بزرگی از سنتیلاتور جامد مورد نیاز است.
  • حساس به x-ray وray –γ , نوترون های سریع و ذرات باردار