NT-152 (TAC)

خصوصیات دستگاه:

  • TAC مخفف Time to Amplitude Convertor به معنای مبدل زمانی به دامنه است.
  • این دستگاه فاصله زمانی بین پالس start تا stop را اندازه گیری می کند و یک پالس خروجی متناسب با زمان اندازه گیری شده را می دهد.
  • قابل استفاده برای رنج های زمانی مختلف 50,100,200 ns با ضرایب 1و10و100
  • قابلیت تنظیم delay پالس خروجی نسبت به زمان ایجاد آن