برگزاری نهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

يكشنبه, 29 فروردین 1400

مطابق سال قبل، سالن های نمایشگاه به 6 حوزه اصلی تقسیم بندی شده اند که کلیه شرکتها موقع ثبت اطلاعات تکمیلی، یکی از این حوزه ها را انتخاب کرده اند. البته جانمایی نهایی برخی از شرکت ها یا به دلیل نظر کمیته برگزاری نمایشگاه و یا کمبودن جا در سالن اصلی و یا تاخیر در ثبت نام و ثبت اطلاعات نمایشگاهی در سالن دیگری انجام شده است.
تجهیزات عمومی آزمایشگاهی و فیزیک و آموزشی سالن 31B (طبقه دوم میلاد) و بخش شمالی سالن 31A (طبقه اول میلاد) و سالن 41A
مواد آزمایشگاهی بهمراه مهندسی پزشکی، زیست مواد، محیط زیست و کشاورزی سالن 40A و 41A
تجهیزات مکانیک، متالوژی، عمران، شیمی، نفت و پتروشیمی، انرژی تست و آزمون صنعتی سالن های 40 و 41
تجهیزات و ماشین‌آلات در حوزه فناوری های راهبردی سالن 44 (خلیج فارس)