NaI(Tl) سری NT-800

نام محصول: آشکارساز یدور سدیمTL)) Naدارای بیس وپیش تقویت کننده

این آشکارساز از انواع اشکارساز های سنتیلاتور جهت آشکارسازی پرتو های گاما و اشعه ایکس می باشد.

مشخصات آشکارساز :

 • کریستال یدور سزیم با ابعاد مختلف 1*1 ، 1*5/1 ، 1*2 و...
 • دارای تیوپ فتومولتی پلایر
 • دارای بیس و پیش تقویت کننده
 • بدنه آلومینیومی و پنجره نازک آلو مینیومی
 • دارای بازدهی بالا

مشخصات پیش تقویت کننده :

 • عملکرد با های ولتاژ مثبت
 • کانکتور BNC برای سیگنال خروجی
 • کانکتور SHV برای تامین های ولتاژ
 • حداکثر های ولتاژ بایاس مجاز 1500V

کاربرد ها :
این آشکارساز به همراه یک HVMCA مدلNT-124 می تواند کاربردهای مختلفی از جمله :

 • اسپکتروسکوپی اشعه گاما وx
 • کاربرد های آموزشی و تحقیقاتی
 • مانیتورینگ محیطی و حفاظ هسته ای
 • بازرسی محموله های باری