Liquid مدل NT-1410

اين سيستم قابليت طيف نگاری آلفا و بتا و قابليت اتصال به سيستم جداسازی آلفا و بتا را داراست. این سیستم شامل سيستم آشكارسازی، آناليزور چند كانالی HVMCA مدل NT-124 ، نرم افزار داده پردازی NTMCA ، محلول سنتيلاتور ULTIMA Gold AB و ظرف نمونه می باشد. سيستم آشكارسازی یک حفاظ سربی است و شامل PMT و پری امپلی فاير می باشد. مشخصات محلول سنتيلاتور ULTIMA Gold AB دارای جداسازی آلفا و بتای عالی می باشد و گزینه بسيار عالی برای اسيدهای معدنی می باشد. این محلول دارای مقاومت فرونشانی (quenching) بسيار بالا و ظرفيت نمونه گيری بسيار بالا می باشد. از طرفی محلول با محیط زیست سازگار می باشد و دارای سنتيلاسيون بسيار بالا در دمای در حدود 140 درجه سانتيگراد است

دستگاه HVMCA مدل NT-124 ساخت شرکت نوین طیف و دارای مشخصات زیر است: MCA هزار کانالی قابل افزایش تا 4000 کانال ، های ولتاژ از صفر تا هزار ولت و قابل افزایش تا 2000 ولت ، امپلی فایر با Coarse Gain از 2 تا 100 و Fine Gain از 2 تا 12 ، قابل اتصال به کامپیوتر با پورت سریال USB و همراه با نرم افزار جمع اوری و آنالیز طیفNTMCA می باشد. این سیستم برای طیف سنجی آلفا و بتا در سیستم های پایش محیطی کاربرد خواهد داشت.