CsI(Tl) سری NT-800

نام محصول: آشکارساز یدور سزیم TL))CsI دارای بیس وپیش تقویت کننده
مدل های: NT-811 ، NT-815 ، NT-821

این آشکارساز از انواع اشکارساز های سنتیلاتور جهت آشکارسازی پرتو های گاما و اشعه ایکس می باشد. کریستال Cs(TL) به علت داشتن استحکان بالا و حساسیت پایین نسبت به رطوبت، برای این آشکارساز کاربرد های متنوعی را امکان پذیر می سازد.

مشخصات آشکارساز :

 • کریستال یدور سزیم با ابعاد مختلف 1*1 ، 1*5/1 ، 1*2 و...
 • دارای تیوپ فتومولتی پلایر
 • دارای بیس و پیش تقویت کننده
 • بدنه آلومینیومی و پنجره نازک آلو مینیومی
 • قدرت تفکیک انرژی حدود 10% برای 662kev 7% برای 1173 kev

مشخصات پیش تقویت کننده :

 • عملکرد با های ولتاژ مثبت
 • کانکتور BNC برای سیگنال خروجی
 • کانکتور SHV برای تامین های ولتاژ
 • حداکثر های ولتاژ بایاس مجاز 1500V

کاربرد ها :
این آشکارساز به همراه یک HVMCA مدلNT-124 می تواند کاربردهای مختلفی از جمله :

 • اسپکتروسکوپی اشعه گاما وx
 • کاربرد های آموزشی و تحقیقاتی
 • مانیتورینگ محیطی و حفاظ هسته ای
 • بازرسی محموله های باری