BaF2 مدل NT-850

قابلیت های آشکارساز Baf2

 • Baf2 یک آشکارساز سریع شناخته شده است.
 • دارای decay time زیر نانو ثانیه و مناسب برای کاربردهای Timing
 • دارای Time resolution در حد 200 پیکو تانیه برای دتکتور ها در ابعد کوچک
 • امکان تبعیض گاما و شناسایی ذره توسط pulse shape discriminator
 • Light output این آشکارساز در دماهای مختلف ثابت است.
 • دز 105 گری یا 107 راد آسیب جدی به آشکارساز وارد نمی کند.

کاربرد های Timing آشکارساز Baf2

 • مطالعه طول عمر پوزیترون
 • اندازه گیری زمان پرواز
 • تصویربرداری PET

خصوصیات Baf2 :

 • اسپکتروسکوپی اشعه گاما وx
 • کاربرد های آموزشی و تحقیقاتی
 • مانیتورینگ محیطی و حفاظ هسته ای
 • بازرسی محموله های باری