ادامه روند صدور پیش فاکتورهای شرکت نوین طیف از نمایشگاه ساخت ایران

يكشنبه, 19 اردیبهشت 1400

شما می توانید بیشتر محصولات شرکت نوین طیف را از طریق نمایشگاه ساخت ایران با 40 درصد سوپسیت خرید کنید.

با توجه به اینکه اکثر محصولات شرکت سطح یک و دو می باشند، شما می توانید با 40 و 30 درصد سوپسیت تجهیزات ما را خریداری کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.