دزیمتر محیطی پروبی رنج گسترده گاما و ایکس برای میدانهای پالسی و پیوسته مدل NT-322

در این مدل دزیمتر محیطی گاما و ایکس به علت استفاده از پلاستیک سنتیلاتور با فتومولتی پلایر جهت آشکارسازی، محدوده اندازه گیری انرژی پرتوها گسترده تر بوده و آشکارسازی پرتوهای ایکس با انرژی کوچکتر از 100KeV و پرتوهای گاما با انرژی بزرگتر از 5MeV به صورت همزمان ممکن می شود. بعلاوه با اتصال این پروب به دیتالاگر مدل NT-475 امکان جمع آوری همزمان داده از دزیمترهای مختلف و ارسال آن به کامپیوتر مرکزی ممکن می شود.

مشخصات و قابلیتهای دزیمتر:

 • نوع پرتو مورد اندازه گیری: پرتوهای گاما و ایکس
 • رنج پاسخ انرژی اندازه گیری شده: 40KeV تا 10MeV
 • دقت در اندازه گیری آهنگ دز:  2%
 • نوع سنسور: آشکارساز پلاستیک سنتیلاتور
 • تنظیمات هشدار و اخطار پایش: تنظیمات برای نواحی ایمن، اخطار و هشدار بر اساس درخواست مشتری و دارای قابلیت تنظیم در دیتا لاگر (مدل NT-475) با گام های 1µsv و 1µsv/h به ترتیب برای دز تجمیعی و نرخ دز
 • گواهی کالیبراسیون: دارای گواهی کالیبراسیون از مراکز کالیبراسیون مورد تایید سازمان انرژی اتمی
 • نمایشگر: قابلیت نمایش نرخ دز و دز تجمعی بر روی نمایشگر دیتالاگر و قابلیت انتقال بوسیله HMI یا شبکه به اتاق کنترل
 • وزن: کمتر از یک کیلوگرم
 • دامنه عملکرد دمایی: 20- تا 55+ درجه سانتی گراد
 • رطوبت نسبی: تا 99%
 • بروز رسانی دز اندازه گیری شده: 1 ثانیه

مشخصات دزیمتر برای میدانهای پالسی پرتو ایکس: 

 • محدوده فرکانس پالس: 1Hz تا 1kHz
 • محدوده عرض پالس: بزرگتر از 1.5µs