اسپکتروسکوپی آلفا و بتا

این سیستم شامل آشکارساز نیمه هادی سد سطحی، دستگاه HVMCA مدل NT-126 ، پری امپلی فایر حساس به بار مدل NT-206، محفظه خلا و پمپ خلا می باشد. دستگاه HVMCA مدل NT-126 شامل MCA با 2000 کانال و قابل افزایش تا 4000 کانال، قابل اتصال به کامپیوتر با پورت سریال، نرم افزار NT-MCA برای آنالیز داده ها، Lower level Discriminator برای حذف کانال های اضافی، های ولتاژ bias supply 0 تا 200 ولت و قابل افزایش تا 500 ولت، Ripple ≤0.001 V rms ، Regulation ≤ 0.01% ، Current: 0 to 100 µA ، Stability ≤ ±500 ppm/°C . مشخصات امپلی فایر به صورت: Coarse gain از0 تا 100 ولت و Fine gain از 0 تا 10 ولت می باشد.

این سیستم یک مجموعه کامل را تشکیل می دهد و در تمامی پژوهش هایی که در آن ها اسپکتروسکوپی آلفا و بتا به کار می رود می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. از جمله این کاربردها می توان به اندازه گیری آلودگی محیطی و مانیتورینگ اشاره نمود.